Članarina, verifikacija

Prosim vse verificirane tekmovalce, da poravnajo verifikacijo in članarino, člane pa da poravnajo članarino za 2019.
Zaradi bonifikacije, smo namreč znesek JZS že poravnali.

Hvala

janez